Từ khóa: "Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại"

1 kết quả