Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ ký hợp tác truyền hình

Lễ ký kết hợp tác giữa Văn phòng Hạ viện nước Cộng hoà Ấn Độ và Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trong lĩnh vực thư viện và truyền hình diễn ra tại thủ đô New Delhi, sáng 17/12.
Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ ký hợp tác truyền hình ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ ký hợp tác truyền hình ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Hạ viện nước Cộng hoà Ấn Độ và Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực thư viện và truyền hình Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ ký hợp tác truyền hình ảnh 3

Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Hạ viện nước Cộng hoà Ấn Độ và Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực thư viện và truyền hình Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ ký hợp tác truyền hình ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chứng kiến lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ ký hợp tác truyền hình ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chứng kiến lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục