[Video] Đề xuất cơ chế thu học phí mới áp dụng từ 2015-2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề xuất cơ chế thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí áp dụng từ năm học 2015-2016.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất cơ chế thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập để áp dụng từ năm học 2015-2016.

Nội dung đề xuất gồm thời gian thực hiện (giai đoạn 2016-2020 hay 2016-2025), cách thức xây dựng khung học phí như ban hành khung theo từng năm hay dựa trên một biến số nào đó (ví dụ chỉ số giá, mức lương cơ sở...); có ban hành mức thu học phí của từng ngành nghề đào tạo đại học hay chỉ quy định mức học phí bình quân của cả trường, trên cơ sở đó trường tự quyết định mức cụ thể cho từng ngành nghề.

Bộ cũng đề nghị các đơn vị đề xuất đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

(Vnews)