Video đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Olympic Tokyo

Theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật, đoàn thể thao Việt Nam là đoàn thứ 158 diễu hành tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Cầm cờ là hai vận động viên Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng.

Đoàn thể thao Việt Nam là đoàn thứ 158 xuất hiện tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và Quách Thị Lan (Điền kinh) đại diện cầm quốc kỳ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Theo quy định, mỗi đoàn gồm 24 thành viên tham dự lễ khai mạc. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện tối đa cho vận động viên nghỉ ngơi, đoàn đã cho phép nhiều người không phải dự hoặc lãnh đạo, cán bộ đoàn chủ động thay thế./.

(Vietnam+)