[Video] Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về luận tội Tổng thống Trump

Trong lịch sử Mỹ mới chỉ có 2 tổng thống bị Hạ viện đưa ra luận tội là Andrew Johnson (năm 1868) và Bill Clinton (1999), song cả 2 người đều được Thượng viện tha bổng và không bị phế truất.

Được thông qua với 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống, nghị quyết trên thiết lập các quy tắc cho các phiên điều trần mở và việc thẩm vấn của các thành viên và nhân viên của các ủy ban điều tra đối với các nhân chứng.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định đây là bước đi chính thức và quan trọng, đồng thời cho biết những gì đang diễn ra là vì nền dân chủ của Mỹ.

(Vnews)