[Video] Rộng cửa cho người tự ứng cử Đại biểu quốc hội Khóa XV

Tự ứng cử là một trong những yếu tố thể hiện sự đảm bảo dân chủ trong hoạt động bầu cử và cánh cửa cho những người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là rộng mở.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, với mỗi kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngoài đại biểu được cơ quan, đoàn thể giới thiệu ứng cử thì công dân có quyền tự ứng cử Đại biểu quốc hội nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Tự ứng cử là một trong những yếu tố thể hiện sự đảm bảo dân chủ trong hoạt động bầu cử và cánh cửa cho những người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là rộng mở./.

(Vnews/Vietnam+)