Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sắp chính thức khai mạc. Đại hội là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt như thế nào và sẽ xem xét những nội dung quan trọng gì? Phóng viên Truyền hình Thông tấn đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ cho chúng ta biết rõ hơn./.

 
(Vnews)