Việt Nam tích cực tham gia các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học

Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai các cam kết quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tích cực hợp tác quốc tế, tạo điều kiện phát triển cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong nước.

vna_potal_ngay_quoc_te_da_dang_sinh_hoc_225_viet_nam_tich_cuc_tham_gia_cac_cam_ket_quoc_te_ve_da_dang_sinh_hoc.jpg

Diễn ra vào ngày 22/5 hằng năm, năm 2024 Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Be part of the Plan” (Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học).

Tham gia Công ước Đa dạng sinh học từ năm 1994, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hướng đến giải quyết các mối đe dọa về đa dạng sinh học một cách toàn diện, bao gồm hoàn thiện hành lang pháp lý, tích cực hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tạo điều kiện cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong nước phát triển.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục