SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 8 năm 2019 – Năm 2018, nền kinh tế chia sẻ toàn cầu đạt 520 tỷ USD và thị trường phát sóng trực tiếp toàn cầu đạt 545 tỷ USD. Trong số đó, thị trường châu Á-Thái Bình Dương đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực thanh toán tri thức toàn cầu và thị trường phát sóng trực tiếp.

Như một kỷ nguyên mới, công nghệ blockchain vẫn chưa hiện thực hóa được giá trị thương mại của mình sau 10 năm đổi mới và lặp lại. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt chuỗi công cộng CXC, sự phát triển vượt bậc về công nghệ, mô hình và bố cục sinh thái đã mang lại hy vọng tươi sáng cho lĩnh vực này.

Việc mở ra hệ sinh thái chuỗi công cộng CXC- Consensus Planet (Hành tinh đồng thuận) đã góp phần xây dựng thành công nền tảng phát sóng trực tiếp giải trí + chia sẻ kiến ​​thức đầu tiên trong lĩnh vực blockchain, dựa trên công nghệ cơ bản của chuỗi công cộng CXC và không gian thị trường trị giá nghìn tỷ USD, đứng trên vai của những người khổng lồ, và sẽ gặp gỡ với công chúng trong tương lai gần.

Đến thời điểm này, sau khi hoàn thành thử nghiệm kết nối API [CID một lần nhấp] và [thanh toán toàn cầu CXC], việc phát sóng lớp ẩn danh, bình luận, phần thưởng, mức tiêu thụ và các tương tác khác có thể được thực hiện. Tất cả các hoạt động tài sản được thực hiện trên chuỗi. Đồng thời, Consensus Planet sẽ tích hợp nội dung đa dạng và chất lượng cao hơn trong các lĩnh vực sinh thái khác nhau, như cuộc sống, giáo dục, bách khoa toàn thư, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ, tài chính và tương tác xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dùng có nhu cầu khác nhau và thoát ra khỏi tình trạng nút cổ chai.

Trong hành vi tương tác với phần thưởng của người dùng, Consensus Planet sẽ sử dụng tiền điện tử được đại diện bởi CXC và BTC làm phương tiện thanh toán và dần dần mở kênh thanh toán của giao thức blockchain và thậm chí truy cập vào nền tảng thanh toán điện tử chính thống để cùng phá vỡ trần tăng trưởng của blockchain.

Consensus Planet sẽ nhận được tài nguyên người dùng chất lượng cao từ xương sống CXC và nâng cấp lên DAPP (ứng dụng phi tập trung) đang hoạt động. Dữ liệu cốt lõi sẽ được kết nối và sẽ trở thành một dự án kinh doanh bền vững không thể đóng và sẽ tỏa sáng với chuỗi chính.

Với việc mở dần dần hệ sinh thái công khai CXC, các hành tinh đồng thuận trong tương lai cũng sẽ có được tài nguyên trao đổi của các DAPP khác trong hệ sinh thái và nắm bắt điểm giáo dục và giải trí cao nhất trong blockchain.

Giang Tran