Xây dựng Yên Bái phát triển nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu khu vực

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2020-2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2020-2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, 3 đột phá chiến lược được xác định là:

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ quyền lực.

Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

[Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX]

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, một nhiệm vụ khác là khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập."

Tỉnh sẽ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh sẽ tăng cường quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng "thế trận lòng dân" gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu là Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng Yên Bái phát triển nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu khu vực ảnh 1Ông Đỗ Đức Duy phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 người; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội.

Các cấp ủy khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030./.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục