Ông Phùng Chính Lâm được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc. (Nguồn: news.sohu.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 12/1, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc đã tuyên bố tiến hành cải tổ nội các với việc thay đổi một loạt các vị trí quan trọng.

Theo đó, ông Chu Chi Văn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, thay ông Lỗ Hân. Ông Phùng Chính Lâm được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, thay ông Lý Gia Tường. Ông Lý cũng bị bãi miễn chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Phan Công Thắng được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia, thay ông Dịch Cương. Ông Vương Thiệu Trung được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Lưu trữ Quốc gia.

Trong khi đó, ông Vương Ninh bị thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn. Ông Hồ Bảo Lâm thôi giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban xây dựng dự án Đập Tam Điệp thuộc Văn phòng Quốc vụ viện./.