Ngày 15/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ra thông báo về việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Tho, địa chỉ nhà 16-OBT1, Khu X1 Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bà Bùi Thị Tho là người có liên quan với ông Nguyễn Trường Giang, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, mã niêm yết HOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ ngày 12/12 đến ngày 28/12/2011, bà Tho đã thực hiện giao dịch mua 80.000 cổ phiếu HOM, nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Ủy ban, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo SSC, bà Bùi Thị Tho đã vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Với tính chất và mức độ vi phạm trên, SSC đã quyết định mức xử phạt về tài chính mà bà Tho phải thực hiện là 40 triệu đồng./.