Ngày 23/5, Ủy ban khoa học của Liên hợp quốc về phóng xạ nguyên tử (UNSCEAR) đã khẳng định cho đến nay, UNSCEAR không phát hiện bất cứ tác động rõ ràng nào của phóng xạ trên những công nhân bị phơi nhiễm trong sự cố hạt nhân ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Chủ tịch UNSCEAR, Wolfgang Weiss, nhấn mạnh Ủy ban đã xem xét thông tin rất chi tiết từ tất cả các nguồn khác nhau nhằm phát hiện bất cứ sự biến đổi nào trên các công nhân bị phơi nhiễm phóng xạ hạt nhân trong quá trình giải quyết vụ Fukushima.

Hai tháng sau khi xảy ra vụ việc, UNSCEAR đã thực hiện các đánh giá khoa học về mức độ phơi nhiễm phóng xạ và các hiểm họa đối với sức khỏe con người từ sự cố hạt nhân này.

Trong tổng số 20.115 công nhân tham gia khắc phục thảm họa, một số công nhân được chiếu xạ sau khi da bị nhiễm xạ nhưng không có tác động lâm sàng nào có thể nhận thấy.

Có sáu công nhân bị chết do tai nạn nhưng không ai trong số này chết do các nguyên nhân liên quan đến chiếu xạ. Ủy ban của Liên hợp quốc tiếp tục đánh giá các tác động đến con người bị phơi nhiễm trong thảm họa một cách thận trọng để đảm bảo chất lượng của đánh giá này.

Chủ tịch UNSCEAR nêu rõ rằng các thành viên của Ủy ban đã hiểu rõ tính chất và thành phần của các phóng xạ được thải vào khí quyển từ các lò phản ứng bị hư hại tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima và đã đo các thành phần nhân tố phóng xạ trong không khí, nước, đất và lương thực.

Ủy ban cũng sẽ đánh giá mức độ nhiễm xạ ở người trưởng thành và trẻ em ở các khu vực khác nhau của Nhật Bản, đặc biệt ở các cơ quan nhạy cảm như tuyến giáp.

Ủy ban đã nhận được các thông tin chi tiết về các số liệu nhiễm xạ tuyến giáp của hơn 1.000 trẻ em ở khu vực quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Các nghiên cứu ở tỉnh Fukushima cũng nhằm đánh giá mức độ nhiễm xạ của 2 triệu người sống trong tỉnh này vào thời điểm thảm họa hạt nhân xảy ra.

Nghiên cứu của UNSCEAR độc lập với nghiên cứu của Chính phủ Nhật Bản để so sánh những khác biệt trong đánh giá hậu quả đối với con người sau thảm họa hạt nhân./.