Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Hai, Sở đã tổ chức 3 phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), với tổng khối lượng cổ phần chào bán của các phiên đấu giá đạt hơn 18,7 triệu cổ phần.

Trong các phiên đấu giá, số lượng cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt 21,7 triệu đơn vị và vượt 16% so với khối lượng cổ phần chào bán.

Kết quả sau ba phiên đấu giá, số cổ phần trúng giá đạt gần 12,4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 133,8 tỷ đồng, cao hơn 1,9 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Trong đó, Công ty Dệt 19/5 Hà Nội và Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh đã bán hết 100% khối lượng chào bán.

Về hoạt động đăng ký giao dịch của các công ty đại chúng trong tháng, thị trường UpCoM đã đón nhận thêm bốn mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (CMP, RBC, TND, CXH) đồng thời nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UpCoM lên 267 mã cổ phiếu./.