Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, cũng như chống thất thu thuế cho nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai việc dán tem lên các trụ bơm xăng dầu trên toàn thành phố.

Trong tuần lễ đầu ra quân, Đoàn công tác liên ngành gồm cơ quan thuế, quản lý thị trường và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dán tem 40 cửa hàng xăng ở các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10.

Các loại tem được dán bao gồm: Tem đồng hồ công tơ tổng tức tem chống gian lận và Tem mã vạch còn gọi là tem nhận diện. Một đồng hồ công tơ tổng có thể dán từ 2-4 tem, mỗi một khớp nối là một con tem, phía sau đồng hồ công tơ tổng cũng được dán tem tại vị trí không thể tháo ra để can thiệp số liệu./.