5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược đưa Đắk Nông phát triển

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên TTXVN về một số vấn đề trọng tâm của nhiệm kỳ mới.
Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược đưa Đắk Nông phát triển ảnh 1Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên TTXVN về một số vấn đề trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

- Xin ông đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025?

Ông Ngô Thanh Danh: Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hành động, phát triển,” Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rực rỡ.

Đại hội hoàn thành đầy đủ, toàn diện 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, gồm Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[Ông Ngô Thanh Danh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông]

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 48 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Đây là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức, có tâm, có tầm để gánh vác trọng trách to lớn, nặng nề mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Nông giao phó.

- Là địa phương thành lập khá muộn với xuất phát thấp và hiện vẫn là một tỉnh nghèo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII sẽ tập trung triển khai những nội dung, biện pháp gì để nhanh chóng phát triển kinh tế-xã hội thu hẹp khoảng cách đối với các địa phương khác trong cả nước?

Ông Ngô Thanh Danh: Sau hơn 15 năm tái lập, sự hình thành ngành công nghiệp khai thác bôxít, luyện Alumin-nhôm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch dựa trên những lợi thế khí hậu, cảnh quan của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cùng với vị trí là điểm kết nối giữa Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Bắc Campuchia sẽ tạo đà phát triển cho Đắk Nông trong những năm tới.

Để Đắk Nông nhanh chóng phát triển kinh tế-xã hội, thu hẹp khoảng cách đối với các địa phương khác trong cả nước, quan điểm và chủ trương nhất quán của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ này, đó là kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng; ban hành cơ chế, chính sách của địa phương trên cơ sở nắm vững, bám sát và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt sát với thực tiễn, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tỉnh sẽ huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy các nguồn lực bên trong, tích cực thu hút các nguồn lực bên ngoài cho quá trình phát triển của tỉnh. Phát triển kinh tế nhanh nhưng bảo đảm đồng bộ, bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung đầu tư có trọng điểm các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế phát triển trên cơ sở đảm bảo các mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường.

Trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, Đắk Nông sẽ ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế; quản lý xã hội; xây dựng chính quyền điện tử; phát triển y tế-giáo dục; nâng cao năng suất lao động...

- Để thực hiện mục tiêu đưa Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới là gì?

Ông Ngô Thanh Danh: Để thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

Các cấp ủy Đảng tỉnh Đắk Nông thường xuyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên. 

Đắk Nông sẽ huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, xây dựng một số doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, đầu tàu nhằm tập trung phát triển 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương: Phát triển công nghiệp Alumin, luyện Nhôm và năng lượng tái tạo; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược dài hạn; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện và quản lý tốt quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Đắk Nông đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ngoài ra, tỉnh huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá chiến lược như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Xác định vấn đề giao thông đang là rào cản khá lớn đối với việc phát triển kinh tế- xã hội tại Đắk Nông hiện nay. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chú trọng chỉ đạo xây dựng hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị.

Tỉnh thúc đẩy dự án Đường cao tốc Tây Nguyên-Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ thành phố Gia Nghĩa-Thành phố Hồ Chí Minh) sớm triển khai, hoàn thành đúng tiến độ; kiến nghị Trung ương sớm xây dựng đường sắt Đắk Nông-Chơn Thành (Bình Phước) và mở rộng Quốc lộ 28.

Tỉnh cũng quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

- Để Nghị quyết Đại hội sớm đị vào cuộc sống, xin ông cho biết những công việc mà hệ thống chính trị tỉnh cần làm ngay sau Đại hội?

Ông Ngô Thanh Danh: Để hoàn thành mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, từng cấp ủy và mỗi đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm triển khai báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông sẽ phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành và từng cấp ủy viên, nhanh chóng ổn định tổ chức và cán bộ.

Các cấp, các ngành và các địa phương tỉnh Đắk Nông sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể sát đúng. Các cấp ủy sẽ xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhanh chóng xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và lãnh đạo thực hiện.

- Xin chân thành cảm ơn đồng chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục