55 năm lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Bác Hồ

Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng mang tầm chân lý, một chân lý bất hủ có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và giá trị thời đại sâu sắc.
(TTXVN/Vietnam+)