76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Mốc son lịch sử chói lọi

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc.
(TTXVN/Vietnam+)