8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành KH-ĐT nhiệm kỳ mới

Đại hội đã tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa 25.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức phiên hai Đại hội đại biểu Công đoàn ngành lần thứ 25, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Trình bày báo cáo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bà Lê Thị Tường Thu cho biết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.

[Hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân, giai cấp công nhân]

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bà Lê Thị Tường Thu cho biết quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành KH-ĐT nhiệm kỳ mới ảnh 1Đại hội đại biểu Công đoàn ngành lần thứ 25, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào nữ công đoàn viên; Công tác tài chính công đoàn; Công tác kiểm tra, giám sát.

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Sáng tạo,” Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 25, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kêu gọi toàn thể các công đoàn viên phát huy truyền thống, tiếp tục sáng tạo, đổi mới hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, vì sự phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn./.

(Vietanm+)

Tin cùng chuyên mục