Ngày càng có nhiều nước trên thế giới chuyển sang giai đoạn sống chung với COVID-19, kể cả những quốc gia từng theo đuổi chính sách "Zero COVID" suốt một thời gian dài.

Nhưng để có thể coi COVID-19 như là bệnh đặc hữu thì cần phải có thuốc điều trị hiệu quả.

Hãy cùng VietnamPlus tìm hiểu về các loại thuốc điều trị COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng.

(Vietnam+)