Họp lớp cũng là lúc khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại những rung động đầu đời với một bạn cùng lớp hay cùng trường, dù "thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm."

Xung quanh câu chuyện họp lớp, cũng có nhiều ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề không mong muốn xảy ra, khiến nhiều người rơi vào cảnh dở khóc, dở cười.

(Vietnam+)