"Bác sỹ online" trục lợi từ bộ xét nghiệm và thuốc điều trị COVID-19

“Bác sỹ online” - những vị bác sỹ không bằng cấp - thừa cơ hội dịch bệnh để trục lợi từ việc bán buôn, bán lẻ những hộp xét nghiệm và thuốc được quảng cáo có thể chữa COVID-19 với giá cao.

“Bác sỹ online” - những vị bác sỹ không bằng cấp - thừa cơ hội dịch bệnh căng thẳng bán buôn, bán lẻ những hộp xét nghiệm và thuốc được quảng cáo có thể chữa COVID-19 với giá cao nhằm trục lợi./.

(Vietnam+)