Ngày 4/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các tham luận tại Hội nghị đánh giá năm 2020, trong điều kiện có một thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, khối lượng công việc của Ban theo kế hoạch và đột xuất vừa nhiều, vừa khó, phát sinh một số vấn đề phức tạp, yêu cầu ngày càng cao.

Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức công tác, sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc để phù hợp với tình hình thực tế đã đảm bảo công việc được thông suốt, không bị gián đoạn và đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của lãnh đạo Ban, các hoạt động của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo Ban tham gia các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và tham dự Đại hội đại biểu đảng bộ 63 tỉnh, thành ủy và 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

[Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí theo đúng phương án, lộ trình]

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Hướng dẫn học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng, biên soạn tài liệu nghiên cứu, quán triệt học tập văn kiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập, tài liệu hỏi đáp); Tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết; Xây dựng Báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả triển khai học tập quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội...

Ban Tuyen giao len phuong an tuyen truyen ve Dai hoi Dang XIII hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Ban cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương sự cố gắng và kết quả đạt được của toàn Ban trong năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn năm 2019; trong đó hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trên tất cả các lĩnh vực: Tham mưu, thẩm định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Số lượng văn bản, báo cáo, công văn, hướng dẫn tăng gấp nhiều lần năm trước.

Điều đáng mừng là sự chủ động trong công việc của các vụ, đơn vị tốt hơn; một số việc đạt được kết quả tốt, được dư luận đánh giá cao, ghi nhận - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh, tình hình trong năm tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, toàn Ban cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao từ nay tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác vận hành của Trung tâm báo chí của Đại hội và cung cấp thông tin báo chí cho báo chí nước ngoài... Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII phải đi vào cuộc sống nhanh hơn.

Đối với những lĩnh vực, công việc đã đưa vào chương trình công tác năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu phải thực hiện thật tốt và có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm. Các công việc nội bộ của Ban cần thực hiện tốt, đúng quy định; công tác cán bộ tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ trong Ban...

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Doãn Tiến đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Dịp này, Vụ Báo chí-Xuất bản vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Vụ Thông tin và Hợp tác quốc tế và đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng 5 đồng chí Chiến sỹ thi đua cấp Ban; 5 tập thể nhận Cờ thi đua cấp Ban; 7 tập thể và 49 cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn...

Ban Tuyen giao len phuong an tuyen truyen ve Dai hoi Dang XIII hinh anh 2Tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)