Bao cao Chinh phu viec thuc hien du an do thi moi Lao Cai-Cam Duong hinh anh 1Phối cảnh dự án Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, việc triển khai dự án Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường, thành phố Lào Cai được địa phương tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 4702/UBND-QLĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc làm rõ một số nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến thực hiện dự án trên.

Trước đó, báo chí phản ánh về một số sai phạm trong việc thực hiện dự án đầu tư Tiểu khu đô thị 17, thuộc Khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường. Cụ thể, các sai phạm tập trung vào hai nội dung: Dự án Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường được xác định là dự án nhà ở thương mại, không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất, không có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án được nhà nước thu hồi đất.

[Sai phạm ở Khu đô thị Celadon City: Kiến nghị thu hồi hơn 514 tỷ đồng]

Sau khi kiểm tra, rà soát, tỉnh Lào Cai đã có báo cáo khẳng định Dự án đầu tư Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường là dự án khu đô thị mới và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua.

Dự án Tiểu khu đô thị số 17 được thực hiện tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Đây là khu vực nằm trong phạm vi khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường hiện có, được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2003. Diện tích đất thực hiện dự án là 38ha, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Kosy.

Dự án tiểu khu đô thị số 17 là dự án khu đô thị mới, thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất được quy định tại Khoản 2 điều 34 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và điểm d, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 17/12/2014; trong đó có nội dung danh mục thu hồi đất dự án Tiểu khu đô thị số 17 là đúng quy định theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án có ảnh hưởng đến 197 hộ dân. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã phê duyệt kinh phí bồi thường, thu hồi đất của 185/197 hộ và đã bố trí tái định cư cho các hộ dân theo quy định. Phần lớn các hộ dân đều đồng thuận việc nhà nước triển khai thu hồi đất, để xây dựng dự án khu đô thị mới. Một số hộ dân chưa đồng thuận đã có đơn khởi kiện ra tòa hành chính các cấp, gồm 5 vụ đã xét xử.

Các hộ dân khởi kiện đề nghị hủy các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; yêu cầu phải thực hiện thỏa thuận bồi thường với các hộ dân.

Sau khi thụ lý hồ sơ, tòa án các cấp đã có các bản án bác bỏ toàn bộ các đơn khởi kiện, tuyên xử việc Nhà nước thu hồi đất là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)