Dư luận và báo chí Ấn Độ đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong quá trình Đổi mới.

Báo Kỷ nguyên Mới (New Age) của Đảng Cộng sản Ấn Độ vừa đăng loạt bài của Sameen Fazee, phóng viên báo này tại Hà Nội đưa tin về Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định các thành tựu kinh tế xã hội ngoạn mục của Việt Nam trong quá trình Đổi mới cũng như trong 5 năm nhiệm kỳ trước của ban lãnh đạo Đảng khóa X.

Bài báo nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể cả trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Từ Đại hội trước đến nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam đạt khoảng 7%/năm.

Đầu tư trong lĩnh vực xã hội tăng 2,5 lần và hiện chiếm 42,7% GDP, trong đó đầu tư cho giáo dục chiếm 20% GDP. Trong năm 2010, GDP của Việt Nam ước tính đạt 101,6 tỷ USD, tăng gấp 3,26 lần so với cách đây 5 năm. Thu nhập quốc dân tính theo đầu người tăng lên mức 1.168 USD/năm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, từ một nước nhập khẩu gạo, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thế hai thế giới, chỉ sau Thái Lan với 6 triệu tấn gạo xuất khẩu năm ngoái.

Việt Nam cũng đã thắng lợi trong việc thúc đẩy thị trường xã hội chủ nghĩa, giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp và rất thành công trong thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo.

Bài báo dẫn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong báo cáo chính trị tại Đại hội cho giai đoạn 5-10 năm tới, và khẳng định điều đó cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong chiến lược phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao mức sống của người dân, nhấn mạnh tới chất lượng và hiệu quả phát triển, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện các tiến bộ và công bằng xã hội...

Bài báo cũng phản ánh sự quan tâm của người dân Việt Nam đối với các diễn biến tại Đại hội, đồng thời đánh giá cao tinh thần tự phê bình của Đảng khi nêu rõ rằng ngoài những tác động khách quan như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, thảm họa thiên tại, dịch bệnh, trong báo cáo chính trị tại Đại hội đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm và thiếu sót chủ quan là các nguyên nhân trực tiếp và có ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)