Báo chí Việt Nam tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Trong năm 2022, các cấp Hội tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội...
Báo chí Việt Nam tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ảnh 1Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngày 16/5, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng 500 đại biểu.

Với chủ đề "Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025," các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đẩy mạnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí.

Trong năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

[Kế thừa và phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam]

Hội cũng nâng cao chất lượng khen thưởng, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng quy định.

Qua đó, kịp thời phát hiện, chủ động biểu dương và khen thưởng nhân tố điển hình là tập thể các cấp Hội, các cá nhân phóng viên, biên tập viên, người làm báo, tạo sự lan tỏa tích cực trong đội ngũ những người làm báo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh trong năm 2022, các cấp Hội tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ với công dân.

Hội cũng thường xuyên kiện toàn, rà soát tổ chức Hội và hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của tổ chức Hội và hội viên; nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam.

Đồng thời, tích cực hoạt động đối ngoại nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong cộng đồng ASEAN.

Biểu dương thành tích của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Những năm qua, báo chí đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều nhà báo không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để có bài viết lay động lòng người, kịp thời động viên, khích lệ lực lượng tuyến đầu và các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời vô hiệu hóa thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng đến tâm lý, công tác phòng chống dịch.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các hội viên và thay đổi phương thức tuyên truyền để phù hợp với tình hình mới.

Các hội viên, nhà báo tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch vững mạnh đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước; đồng thời phản bác luận điệu sai trái thù địch, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng cần nâng cao đạo đức, chính trị của người làm báo, nghiệp vụ nhà báo; xử lý nghiêm những nhà báo, hội viên vi phạm đạo đức, lối sống… để làm cho Đảng tin, dân mến.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thay mặt những người làm báo cả nước, trân trọng và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động báo chí và hoạt động Hội Nhà báo trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới đây.

Báo chí Việt Nam tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ảnh 2Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng Bằng khen cho cho tập thể xuất sắc năm 2021. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh năm 2021 là năm trọng điểm thực hiện công tác Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc.

Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là những sai phạm trong việc không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tình trạng “báo hóa” tạp chí, tư nhân hóa báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, phát triển báo chí theo định hướng của Đại hội XIII của Đảng “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.”

Bên cạnh đó, nền báo chí thế giới đang có những thay đổi toàn diện về cách thức làm báo trong kỷ nguyên công nghệ số. Chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí ở Việt Nam cũng đang diễn ra sôi động.

Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo cần có sự đổi mới trong hoạt động công tác Hội và các hoạt động cốt lõi khác, để thực sự song hành, đoàn kết và phát triển cùng nền báo chí hiện đại.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, luôn bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động Hội và điều lệ Hội.

Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội.

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp nhận hơn 100 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh. 100% đơn thư được nghiên cứu phân loại và xử lý, không có vụ việc nào tồn đọng.

Hội cũng đôn đốc và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp nhà báo, hội viên vi phạm pháp luật, điều lệ Hội và Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp cấp Trung ương đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp; trong đó có một số vụ việc hội viên, nhà báo bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản.

Cũng trong năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra dân chủ, đúng quy định và thành công tốt đẹp. Các đồng chí trúng cử Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Ủy viên Ban Chấp hành đều có số phiếu tín nhiệm rất cao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tồn tại một số hạn chế như mô hình tổ chức bộ máy của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố chưa thống nhất. Hoạt động của tổ chức Hội chưa đáp ứng với yêu cầu, mục tiêu đề ra. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa cao trong việc thực hiện các phong trào do Hội tổ chức.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chặt chẽ nên chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Việc phối hợp quản lý, giám sát sinh hoạt đối với hội viên là phóng viên thường trú cơ quan báo chí tại địa phương, một số tổ chức hội cơ quan báo chí chưa thực hiện nghiêm.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị đạt danh hiệu tập thể hội xuất sắc năm 2021, tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 15 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục