Bau bo sung Pho Chu tich Hoi dong nhan dan tinh Dak Lak hinh anh 1Ông Y Vinh Tơr, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ra mắt tại Kỳ họp. (Nguồn: baodaklak.vn)

Ngày 19/3, tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

76/76 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có mặt tại kỳ họp đã tín nhiệm bầu bổ sung ông Y Vinh Tơr làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (đạt 100%).

[Đắk Lắk triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, quy trình]

Ông Y Vinh Tơr, sinh năm 1976, dân tộc Ê đê; quê quán: huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Thạc sỹ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Y Vinh Tơr là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Trong quá trình công tác, ông Y Vinh Tơr đã làm việc, rèn luyện và trưởng thành ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác nhau. Trong đó có gần 15 năm (từ 2000-2014) công tác tại Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, phấn đấu từ chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân và đô thị đến Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, giai đoạn (2011-2014).

Từ  tháng 10/2014-11/2015, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 12/2015 đến nay, ông Y Vinh Tơr giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk./.

Anh Dũng (TTXVN/Vietnam+)