Bau cac chuc danh chu chot cua HDND, UBND tinh Hoa Binh hinh anh 1Bộ máy Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Hòa Bình khóa XVII. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Bầu các chức danh chủ chốt

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; thông báo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Bên cạnh đó, xem xét, biểu quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu tán thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Bùi Đức Hinh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII với 58/58 phiếu (đạt 100%).

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương và ông Võ Ngọc Kiên tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII với 58/58 phiếu (đạt 100%).

[Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa]

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với 58/58 phiếu (đạt 100%).

Các ông Nguyễn Văn Toàn, Quách Tất Liêm, Nguyễn Văn Chương, Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ra 20 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng 

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thuận lợi, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn ra 58 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết, trí tuệ của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. 

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI đã thảo luận và thông qua 473 nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tiễn, tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, góp phần vào thành tựu chung trong sự phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII tiếp tục phát huy, kế thừa để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, ngày một nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò là cơ quan dân cử ở địa phương.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình, thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động; liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát trước cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn chúc mừng 58 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII đã được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. 

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025; đồng thời giám sát việc thực hiện các nghị quyết và kế hoạch đó; tập trung thực hiện hiệu quả 4 đột phá chiến lược gắn với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là những vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách; dự án đầu tư quan trọng, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với đó là tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các Ban của Hội đồng Nhân dân trong việc thẩm tra chương trình, dự án, đề án, công trình quan trọng của tỉnh./.

Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)