Bế mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thành công, là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho một nhiệm kỳ năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa mới. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Trưa 25/6, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc sau 1,5 ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X, đánh giá sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Thành công của Kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho một nhiệm kỳ năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm.

[Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X]

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh ngay sau kỳ họp này, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở, ngành, địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố theo quy định pháp luật; Ủy ban Nhân dân Thành phố và các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các Nghị quyết Kỳ họp đã thông qua vào cuộc sống.

Ðồng thời, tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đề ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố cho rằng cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thật sự thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của thành phố và phục vụ tốt cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã nghe Ủy ban Bầu cử Thành phố báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân Thành phố năm 2021.

Hội đồng Nhân dân Thành phố đã bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Hội thẩm nhân dân Thành phố và các quận, theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã xem xét thông qua các Nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện một cách khẩn trương, cấp bách đáp ứng yêu cầu thực tế. Đó là Nghị quyết về chế độ, chính sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; Nghị quyết về xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu Đô thị Thủ Thiêm; thông qua Nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố; quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng Nhân dân về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục