Từ khóa: "bệnh nhân COVID-19 nguy kịch"

2 kết quả