Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch

Chiều 21/5/2021, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 3Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 4Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 5Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 6Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 7Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 8Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 9Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 10Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 11Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 12Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực dự phòng cách ly y tế (Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch ảnh 13Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục