Biểu cảm của fan nhí khi được chạm tay vào người Cristiano Ronaldo

Cô bé mascot tỏ ra vô cùng vui sướng và chia sẻ hạnh phúc với bạn khi được chạm tay vào người Cristiano Ronaldo.