Bình Phước: Ô nhiễm nghiêm trọng tại dòng suối chảy quanh huyện Phú Riềng

Người dân huyện Phú Riềng rất bức xúc khi dòng suối chảy quanh huyện bất ngờ chuyển thành màu đen như mực, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài hàng chục cây số.

ttxvn-o nhiem1.jpg
Nước Suối Tân chuyển thành màu đen như mực, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài hàng chục cây số. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem2.jpg
Nước Suối Tân chuyển thành màu đen như mực, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài hàng chục cây số. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem3.jpg
(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem4.jpg
Nước Suối Tân chuyển thành màu đen như mực. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem5.jpg
(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem6.jpg
Khu vực phía sau nhà máy chế biến mủ cao su L.H. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem7.jpg
Dòng suối phía sau giáp với nhà máy chế biến mủ cao su L.H ngoài màu đen, bề mặt nước còn nổi lên váng trắng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem8.jpg
Nước Suối Tân chuyển thành màu đen, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài hàng chục cây số. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem9.jpg
Nước Suối Tân chuyển thành màu đen như mực, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài hàng chục cây số. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem10.jpg
(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem11.jpg
Khu vực phía sau nhà máy chế biến mủ cao su L.H. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem12.jpg
Dòng suối phía sau giáp với nhà máy chế biến mủ cao su L.H ngoài màu đen, bề mặt nước còn nổi lên váng trắng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
ttxvn-o nhiem13.jpg
Nước Suối Tân chuyển thành màu đen đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài hàng chục cây số. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục