Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bỏ ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học do nội dung này đã được ghi rõ trong phụ lục văn bằng.
Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học? ảnh 1Hiệu trưởng trường Đại học Việt-Đức Jürgen Mallon trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cong bố dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.” Theo đó, trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi thông tin về xếp loại.

Thông tin này lập tức khiến dư luận băn khoăn khi việc xếp loại tốt nghiệp vẫn được ghi trên bằng tốt nghiệp trong những năm qua.

Đã ghi trong phụ lục văn bằng

Giải thích về vấn đề này, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay Điều 38 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019) quy định: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng…” Như vậy, Luật quy định đối với giáo dục đại học, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng.

Thực hiện quy định của Luật, trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây dựng song song hai văn bản.

Thứ nhất là “Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.” Thông tư đã hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ban hành.

Thứ hai là “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.”

Trong đó, "Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân" đã có quy định nội dung chính của phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Cụ thể, phụ lục văn bằng sẽ có ghi cụ thể thông tin về loại hình đào tạo, kết quả học tập, gồm: tên học phần hoặc môn học; số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm học phần hoặc môn học; tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình; tên luận văn và kết quả luận văn (nếu có); điểm xếp loại tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp.

[Bộ Giáo dục sẽ đề xuất bỏ yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm]

Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, phụ lục văn bằng cần ghi rõ tên môn học và số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.

Theo Cục Quản lý chất lượng, các thông tin quy định ghi trên phụ lục văn bằng tại Thông tư nói trên đã đảm bảo cung cấp đầy đủ về quá trình đào tạo, kết quả học tập, hình thức đào tạo… của người học, giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng. Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác đã quy định phải ghi trên phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý chất lượng, trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư này, Ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia và việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Do vậy, quy định như trong dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” là phù hợp với nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học của các nước.

Sẽ có quy định riêng về bằng chuyên môn, đặc thù

Về vấn đề các bằng chuyên môn đặc thù, đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân; bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ và văn bằng tương đương.

Theo quy định của Luật, Chính phủ quy định các loại văn bằng chuyên môn đặc thù. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật giáo dục đại học sửa đổi, trong đó sẽ quy định văn bằng tương đương là văn bằng chuyên môn đặc thù.

Như vậy, các loại văn bằng chuyên môn đặc thù sẽ được quy định tại Nghị định này. Dự kiến thì sẽ có các các bằng chuyên môn đặc thù như bằng bác sỹ, bằng dược sỹ, bằng kỹ sư... Do đó, trong dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định những trường hợp này.

Dự thảo Thông tư đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phù hợp để hoàn thiện Thông tư có chất lượng và tính khả thi cao để đưa Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học vào thực tiễn, góp phần đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Theo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học", nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ);

3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng;

4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng;

5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng;

6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng;

7. Ngành đào tạo;

8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng;

9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục