Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án thi cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng năm 2010 các khối A, B, C và D.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng năm 2010 các khối A, B, C và D.

Buổi thi cuối cùng của kỳ thi cao đẳng đã diễn ra sáng nay, ngày 16/7. Đây cũng là buổi thi cuối của mùa tuyển sinh năm nay.

Xem đáp án chính thức các môn thi của Bộ theo link dưới đây:

1. Đáp án khối A:

- Môn Toán: DaToanACt_CD_K10.pdf

- Môn Hoá: DaHoaACt_CD_K10.pdf

- Môn Lý: DaVatliACt_CD_K10.pdf


2. Đáp án khối B:

-
Đáp án môn Hoá: DaHoaBCt_CD_K10.pdf

- Đáp án môn Toán: DaToanBCt_CD_K10.pdf

- Đáp án môn Sinh: DaSinhBCt_CD_K10.pdf

3. Đáp án khối C:

- Môn Văn: DaVanCCt_CD_K10.pdf

- Môn Địa: DaDiaCCt_CD_K10.pdf

- Môn Sử: DaSuCCt_CD_K10.pdf

4. Đáp án khối D:

- Môn Văn: DaVanDCt_CD_K10.pdf

- Môn Toán: DaToanDCt_CD_K10.pdf

- Môn Tiếng Anh: DaAnhDCt_CD_K10.pdf

- Môn Tiếng Pháp: DaPhapDCt_CD_K10.pdf

- Môn Tiếng Trung: DaTrungDCt_CD_K10.pdf

- Môn Tiếng Nga: DaNgaDCt_CD_K10.pdf

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục