Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Chính phủ đề xuất xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp với các tổ chức bị phá sản, hay cá nhân chết, mất tích.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Tài chính, thời gian qua, một số trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp nhưng pháp luật đất đai chưa có quy định cụ thể.

Cụ thể, một số trường hợp chưa được quy định như: Tổ chức được Nhà nước giao đất để đầu tư, sản xuất kinh doanh bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định nhưng không còn tài sản xử lý để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ.

Ngoài ra, một số cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp nhưng được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ.

Thực tế cũng có trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất nhưng tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chậm ban hành quyết định thu hồi đất.

Qua đó, lãnh đạo Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với các trường hợp nêu trên.

Cụ thể, đối với trường hợp tổ chức bị phá sản, cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa các khoản nợ, phạt.

Với trường hợp tổ chức, cá nhận chậm được ban hành quyết định thu hồi đất, Thủ tướng Chính phủ sẽ xóa nợ đối với trường hợp số tiền xóa nợ từ 10 tỷ đồng trở lên. Với những khoản nợ dưới 10 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sẽ quyết định xóa nợ./.