Bộ Tài chính thực hiện 68.900 cuộc thanh kiểm tra trong 11 tháng

Ngành kiến nghị xử lý tài chính trên 75.700 tỷ đồng, riêng kiến nghị thu hồi nộp là 22.000 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước trong kỳ là 15.300 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Hải quan đã bắt giữ gần 14 nghìn vụ vi phạm pháp luật, trong đó 224 vụ vi phạm về ma tuý và bắt giữ gần 300 đối tượng.
Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Hải quan đã bắt giữ gần 14 nghìn vụ vi phạm pháp luật, trong đó 224 vụ vi phạm về ma tuý và bắt giữ gần 300 đối tượng.

Ngày 11/12, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết trong 11 của năm, toành ngành đã thực hiện hơn 68.900 cuộc thanh tra, kiểm tra và tiến hành kiểm tra 655.800 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 1.000 hồ sơ kiểm tra sau thông quan.

Theo đó, ngành kiến nghị xử lý tài chính trên 75.700 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp 22.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác 49.000 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 4.800 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước trong kỳ là 15.300 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Thuế, trong toàn hệ thống đã thực hiện hơn 65.800 cuộc thanh tra, kiểm tra. Theo đó, số tiền kiến nghị xử lý gần 64.600 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Hải quan, thu ngân sách Nhà nước đạt chỉ tiêu điều chỉnh của cả năm do Bộ đã trình Chính phủ là 335.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, Hải quan đang phấn đấu tháng 12 thu ngân sách đạt khoảng 32.000-35.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Về chống buôn lậu, Cơ quan Hải quan đã bắt giữ gần 14 nghìn vụ vi phạm pháp luật hải quan, trong đó 224 vụ vi phạm pháp luật về ma tuý, bắt giữ gần 300 đối tượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục