Bộ Y tế tổ chức thi tuyển chức danh Cục trưởng khoa học và đào tạo

Đây là cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế sau thành công của cuộc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Ngày 4/1, theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo thuộc Bộ Y tế.

Đây là cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế sau thành công của cuộc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được tiến hành vào cuối năm 2018.

[4 ứng viên thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng]

Theo Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, mục tiêu tổ chức thi tuyển là “tuyển chọn thông qua thi tuyển để bổ nhiệm được người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất.”

Đối tượng đăng ký thi tuyển bao gồm: Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Công chức, viên chức không công tác ở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương trở lên, đang công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đối tượng nêu trên phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên.

Người tham gia dự thi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trưởng cấp Vụ theo quy định tại Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Người dự thi sẽ phải tham gia hai phần thi: thi viết và thi trình bày đề án. Đối với phần thi viết, người dự thi phải trình bày kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Cục trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Đối với phần thi trình bày đề án, người dự thi phải đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ ra nguyên nhân; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Cục trưởng để lãnh đạo Cục hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Cục được giao…

Theo kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 7/1 đến ngày 25/1/2019. Bộ Y tế sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ ngày 12/2-26/2/2019.

Cuộc thi viết dự kiến tổ chức ngày 10/3. Những người đạt kết quả thi viết từ 50 điểm trở lên sẽ tham gia thi trình bày đề án, dự kiến tổ chức ngày 20/4. 

Công bố và bổ nhiệm người trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế dự kiến vào đầu tháng Năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục