Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Bác

Trong Di chúc, người nhấn mạnh Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo lớp trẻ thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Bác ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Hội thảo là hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản Di chúc, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc; giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng theo Di chúc trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Để Di chúc của Bác mãi là ánh sáng soi đường

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định, trong hệ di sản tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đề cập một cách toàn diện tới những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, chứa đựng những tổng kết thực tiễn và định hướng tương lai.

Di chúc là sự kết tinh tư tưởng tinh hoa, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người; là tâm nguyện, trách nhiệm, tình cảm, ý chí, niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên. Người đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người đã cùng Trung ương Đảng bồi dưỡng, đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ cách mạng ưu tú, trưởng thành từ thanh thiếu niên.

[Thanh niên Việt Nam tại Cuba nguyện đi theo con đường của Bác]

Trong Di chúc, người nhấn mạnh Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo lớp trẻ thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho rằng ít có sự kiện nào vừa có sự tham gia của các nhà khoa học, vừa thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên như hoạt động lần này.

Hội thảo có ý nghĩa đánh giá, nhìn nhận, đề xuất những định hướng mới để Di chúc của Bác mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam thực hiện sự nghiệp xây dựng đất nước như những điều Bác hằng mong muốn.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Bác ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thời kỳ nào, thanh niên cũng có những hình mẫu rất tiêu biểu, là tấm gương sáng thôi thúc mỗi chúng ta phấn đấu.

Khẳng định cần đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng thanh niên hiện nay cần hâm nóng, khơi dậy và lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm, “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”

Tích cực học tập để thấy được chân giá trị của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: gần gũi, dung dị, dễ nhớ, dễ hiểu, gắn liền với thực tiễn; duy trì kiên định, xuyên suốt, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, việc triển khai các phong trào cần gắn liền với kế hoạch, các chương trình hành động cụ thể.

Trong điều kiện thế giới thay đổi, mạng xã hội phát triển nhanh chóng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá thanh niên ta cơ bản có lý tưởng phấn đấu, nhưng cũng không ít cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của những thông tin không chuẩn xác, thậm chí xao động, mất niềm tin.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh cần kiên quyết, tỉnh táo ngăn chặn, khắc phục những nhược điểm này; tham gia vào cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng, lan tỏa được tinh thần của Bác.

Đặc biệt quan tâm tới vấn đề đấu tranh với những quan điểm sai trái trên mạng xã hội, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, với những quan điểm sai trái, không những cần phản bác mà còn phải khẳng định điểm đúng, chân giá trị, những thành quả chúng ta đạt được để góp phần chuẩn hóa thông tin.

Đổi mới phương thức bồi dưỡng, giáo dục phù hợp với thanh niên

Giáo sư-tiến sỹ Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định sinh thời, Bác luôn coi thanh niên là rường cột của quốc gia. Theo ông, để tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, việc rèn luyện đạo đức, lý tưởng, phong cách, lối sống cho thanh niên trước hết phải từ bản thân Đảng

Đảng có vai trò cầm quyền, lãnh đạo, vì vậy trước hết phương thức lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với lứa tuổi, không thể đơn nhất một hình thức, cần phong phú hóa các phương pháp giáo dục cho thanh niên.

Đồng thời, cần làm tốt công tác nêu gương người già làm gương cho người trẻ, người trong Đảng làm gương cho người ngoài Đảng, cấp trên làm gương cho cấp dưới, Trung ương làm gương cho địa phương...

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Bác ảnh 3Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngay trong nội bộ Đoàn, cán bộ Đoàn phải làm gương cho thanh niên. Bên cạnh đó, công tác giáo dục hệ thống, trang bị tri thức cho thanh thiếu niên cần được quan tâm, thực hiện tốt; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, xác định mục tiêu học để làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đảng và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

Đoàn phải tạo ra phong trào để tập hợp thanh niên, đặc biệt, cần quan tâm hướng tới không gian mạng trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là đề xuất của nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Vũ Mão với tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào hành động cách mạng, tập hợp-giáo dục thanh niên.”

Điểm lại những phong trào hành động cách mạng do Đoàn tổ chức qua những chặng đường lịch sử của đất nước, ông Vũ Mão nhận định, để bắt kịp xu hướng trong thời đại mới, tổ chức Đoàn các cấp cần coi không gian mạng là một trong những mặt trận chiến đấu của thanh niên, lan tỏa, khơi dậy những việc làm hay, cách làm tốt, đấu tranh với cái xấu.

Nhấn mạnh Bác là "con người của sự hành động, nói là thực hiện, mà thực hiện là thực hiện quyết liệt," chia sẻ ý kiến tại hội thảo, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho rằng để học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác, mỗi thanh niên phải đặt ra mục tiêu tu dưỡng không ngừng, có ý chí rèn luyện thật tốt trước thực tế xã hội nhiều cám dỗ.

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong mỏi các thế hệ đi trước hãy có niềm tin với thanh niên, tạo động lực thôi thúc thanh niên làm tốt hơn những nhiệm vụ của mình, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục