Ca Mau, Hoa Binh, Can Tho cong bo ket qua lay phieu tin nhiem hinh anh 1Các đại biểu Cà Mau tham dự kỳ họp tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, các đại biểu đã nghe tổ kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đại biểu là những người giữ chức vụ do đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Với 3 mức Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trương Dũng Tiến - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 38/51 phiếu, chiếm 71,69%; số phiếu tín nhiệm chiếm 24,52%; số phiếu tín nhiệm thấp là 0%.

Đứng thứ 2 là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện với số phiếu tín nhiệm cao 37/51 phiếu, chiếm 69,81%; số phiếu tín nhiệm chiếm 22,64%; số phiếu tín nhiệm thấp là 2 %.

Đồng thứ 3 là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải và Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thành Sỹ với số phiếu tín nhiệm cao 36/51 phiếu, chiếm 67,92%.

Riêng đối với ông Nguyễn Tiến Hải có số phiếu tín nhiệm chiếm 16,98%; số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 11,32%. Trong khi đó, số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với ông Phạm Thành Sỹ lần lượt chiếm 26,41% và 1,88%.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Dư Minh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng với 14/51 phiếu, chiếm 26,41%; số phiếu tín nhiệm chiếm 50,94%; số phiếu tín nhiệm cao chiếm 18,86% (ông Hùng cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất khi chỉ có 10/51 phiếu). Tiếp theo là ông Nguyễn Sơn Ca - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh với 10/51 phiếu, chiếm 18,86%; số phiếu tín nhiệm chiếm 30,18%; số phiếu tín nhiệm cao chiếm 47,16% .

28 người đang giữ chức vụ do đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này có 7 người giữ chức vụ chuyên trách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với khối nhà nước, kỳ họp đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các vị sau là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Riêng các ông: Huỳnh Quốc Việt - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hồ Hoàn Tất - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phan Tấn Thanh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ không được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này do đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa đủ 9 tháng liên tục theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết 85/2014 của Quốc hội.

Từ ngày 4-6/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp kỳ thứ 7, lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Trần Đăng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt tỷ lệ 91,66%.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Hồng Quang với 21 phiếu, chiếm 35% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân; kế tiếp là ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 19 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 31,66% tổng số phiếu.

Chiều 6/12, tại kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, các đại biểu có số phiếu tín nhiệm cao gồm ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố có 53 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ 98,15% tổng số phiếu.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có 51 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ 94,44%; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có 50 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ 92,59%...

Các đại biểu có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ thấp bao gồm ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao là 13 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,07%; bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có 16 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ 29,63%; ông Võ Minh Chính, Giám đốc Sở Tư pháp có số phiếu tín nhiệm cao là 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,33%; ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 35,19%; ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương và ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông cùng có số phiếu tín nhiệm cao là 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 38,89%; ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có 27 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ 50%...

(TTXVN/Vietnam+)