Cà Mau tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tăng cường chỉ đạo toàn diện từ công tác chuẩn bị đến tổ chức, báo cáo kết quả đại hội...
Cà Mau tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ảnh 1Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) khóa XIV. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 16/9, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết tỉnh Cà Mau có 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Huyện Đầm Dơi là đơn vị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh từ ngày 15-17/7.

Đảng bộ huyện được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy để rút kinh nghiệm cho các đơn vị kế tiếp. Đơn vị tổ chức đại hội sau cùng (ngày 9-11/9) là cơ quan Dân chính đảng.

Đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tăng cường chỉ đạo toàn diện từ công tác chuẩn bị đến tổ chức, báo cáo kết quả đại hội... Nổi bật là công tác chỉ đạo quán triệt, triển khai; ban hành các văn bản chỉ đạo; chuẩn bị văn kiện và thảo luận văn kiện...

[Cà Mau: Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư đầu tiên]

Tất cả Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp."

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Cà Mau tổ chức thành công tốt đẹp, mang lại niềm tin, dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần quan trọng vào kết quả trên phải khẳng định vai trò chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

Trước đại hội, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành công tác chọn lựa nhân sự rất chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy định. Khi tiến hành chính thức đại hội, bầu chức danh Bí thư Huyện ủy, Thành ủy Cà Mau và Bí thư Đảng ủy cơ quan, đơn vị đều diễn ra rất suôn sẻ, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao.

Điều quan trọng nữa là các đại hội tập trung đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm cao trong thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2015-2020.

Các báo cáo kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Nội dung báo cáo chính trị của Đảng bộ cấp trên cơ sở tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, nghiên cứu xây dựng kết cấu văn kiện theo 3 mục lớn: Công tác xây dựng Đảng với 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; công tác phát triển kinh tế-xã hội và công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Các địa phương, đơn vị dành nhiều thời gian, trí tuệ cho nghiên cứu, xây dựng làm nổi bật nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định rõ đây là đại hội nhiệm kỳ của đảng bộ.

Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cấp trên cơ sở được xây dựng theo hướng dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Đặc biệt là xác định, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững đối với địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2025, với tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045...

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/10.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đảng bộ xác định rõ công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của các cấp, ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục