Đóng gói rau tại một trang trại trồng rau thủy canh tại thành phố Đà Lạt trước khi đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo đại diện của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đến hết năm 2016, cả nước đã có 19 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (tăng 1 liên hiệp so năm 2015) và có 10.756 hợp tác xã nông nghiệp.

Trong số đó, các hợp tác xã tập trung nhiều nhất là ở vùng Đồng bằng sông Hồng (31%), Bắc Trung bộ (21,1%), Đông Bắc bộ (16,9%), Đồng bằng sông Cửu Long (11,7%).

Đại diện Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, so với năm 2015 thì năm 2016 doanh thu của hợp tác xã và thu nhập của thành viên tăng lên. Việc giải thể và sáp nhập các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả tương đối mạnh và số hợp tác xã tham gia vào liên kết và tiêu thụ sản phẩm hình thành các chuỗi liên kết tăng mạnh.(Các khu vực tập trung nhiều hợp tác xã nông nghiệp)

Cụ thể, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã bắt đầu được chuyển biến mạnh từ năm 2015 và đặc biệt là năm 2016 nên đã nâng số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả từ khoảng 10% năm 2014 lên trên 30% năm 2016. Doanh thu bình quân đạt 1,1 tỷ đồng/hợp tác xã và thu lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu/hợp tác xã. Theo đó, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Có nhiều liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, doanh thu đạt trên trên 10 tỷ/năm như: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (tỉnh Lâm Đồng), hợp tác xã nông nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ Phước An (Thành phố Hồ Chí Minh), hợp tác xã Thanh Long Tầm Vu (tỉnh Long An), hợp tác xã nông nghiệp Evergrowth (tỉnh Sóc Trăng), hợp tác xã chăn nuôi Quý Hiền (tỉnh Lào Cai), hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng (tỉnh Bình Định); liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản Việt Nam, liên hiệp hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coop)…/.