Tối 24/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai cuộc vận động.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương 68 tập thể và 144 cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện cuộc vận động. Tổng Bí thư cũng ghi nhận tình cảm, tâm huyết, nỗ lực và đóng góp to lớn của toàn thể đảng viên, quần chúng trong cả nước cho cuộc vận động.

Tổng Bí thư nêu rõ, cuộc gặp mặt, giao lưu đã khẳng định một điều giản dị mà sâu sắc, đó là: Mọi người Việt Nam yêu nước, tự hào dân tộc, đều hết lòng ngưỡng mộ, kính yêu và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn 3 năm qua và qua những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở khắp mọi nơi trên đất nước ta cho thấy "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là phải trau dồi các phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước, các cấp, các ngành, của từng địa phương, cơ quan , đơn vị.

Đề cập đến tầm quan trọng của năm 2010 đối với mục tiêu phát triển của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2010, chúng ta cần thực hiện Cuộc vận động với quyết tâm cao hơn, hướng vào chủ đề trọng tâm của năm nay là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh, thành, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi một cán bộ, đảng viên và người dân hãy phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, nhận rõ và khắc phục cho được những yếu kém, khuyết điểm; đúc rút bài học thiết thực cho công tác chỉ đạo và thực hiện; nhân rộng các mô hình, điển hình; tiếp tục đưa cuộc vận động thu được nhiều kết quả cao hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tại đêm biểu dương các điển hình tiên tiến, ông Phùng Hữu Phú, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nhấn mạnh, ba năm qua, cuộc vận động đã và đang tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với các hình thức sinh động, sáng tạo; tạo nên một khí thế chung phấn khởi, đoàn kết ở nhiều địa phương. Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của người cán bộ được nâng lên. Tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đạo đức nhân ái của dân tộc ngày càng được phát huy trong toàn xã hội. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên được quan tâm, công bố công khai và tổ chức thực hiện.

Bằng những việc làm hằng ngày, những cố gắng không biết mệt mỏi, những tập thể, cá nhân về dự hội nghị đã mang về một lời khẳng định, một niềm tin về sức sống, về sự tất thắng của đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Quang Vũ (Vietnam+)