Ngày 12/1, Liên hợp quốc kêu gọi thế giới cùng chung sức tìm ra các mô hình phát triển mới thích hợp để 48 nước chậm phát triển nhất phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của hàng chục triệu người nghèo trong thế kỷ XXI.

Phát biểu tại Hội nghị trù bị Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc lần thứ tư về các nước chậm phát triển nhất thế giới (FUNCLDC), diễn ra tại trụ sở New York của Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Tổng Thư ký FUNCLDC, Sidi Diarra nhấn mạnh, hiện nay, 80% dân số của 48 nước chậm phát triển nhất đang sống rất cực khổ.

Họ không được sử dụng nước sạch, tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em quá cao và trong ba thập kỷ qua, chỉ có ba nước chậm phát triển nhất thoát khỏi quy chế này. Vì vậy, các mục tiêu then chốt trong 10 năm tới là phải đảm bảo giảm 50% số người nghèo đói và giảm ít nhất 50% số nước chậm phát triển nhất hiện nay.

Cộng đồng quốc tế cần tạo ra cơ chế toàn cầu và môi trường phát triển quốc tế thuận lợi để các nước chậm phát triển nhất đạt được các mục tiêu này.

Chương trình hành động của Hội nghị FUNCLDC tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng Năm tới phải tập trung vào những ưu tiên như tăng năng lực sản xuất, tăng cường tiếp cận công nghệ, thúc đẩy cách mạng nông nghiệp để xóa đói và đảm bảo an ninh lương thực, phổ biến tiếp cận các dịch vụ căn bản, phát triển nguồn năng lượng xanh để giảm biến đổi khí hậu và quản trị phát triển tốt.

Đại diện các nước phát triển và đang phát triển cũng nhấn mạnh, các nước chậm phát triển nhất hiện đang phải đối phó với nhiều thách thức mới về kinh tế xã hội do biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực tăng lên, giá nhiên liệu tăng cao và nạn khan hiếm nước ngày càng trầm trọng.

Vì vậy, Hội nghị FUNCLDC cần tạo ra cơ hội thúc đẩy kinh doanh bền vững, phát triển khu vực kinh tế tư nhân để có một môi trường thương mại thuận lợi cho các nước chậm phát triển nhất./.