Cập nhật hình ảnh phiên làm việc chiều 30/1 của Đại hội XIII

Chiều 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm.
(TTXVN/Vietnam+)