CEO Apple Tim Cook đăng video hoạt động khi đến thăm Hà Nội

CEO Tim Cook của hãng Apple đã đăng lên trang X (Twitter) cá nhân đoạn video ghi lại hoạt động của mình tại Hà Nội, khi ông thăm một studio của các nhà sáng tạo trẻ.