Chấn chỉnh việc yêu cầu người bệnh phải mang thẻ Bảo hiểm Y tế giấy

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNelD.

Nhân viên y tế dùng máy quét QR code trên Căn cước công dân gắn chíp để tra cứu thông tin người bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
Nhân viên y tế dùng máy quét QR code trên Căn cước công dân gắn chíp để tra cứu thông tin người bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày 13/4, theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, viện về việc tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNelD và triển khai ký số file XML.

Bộ Y tế cho biết nhận được công văn của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội phản ánh người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện, có xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNelD, nhưng bệnh viện không giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế, yêu cầu người bệnh phải về mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thuận tiện cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh các khoa, phòng liên quan, nhân viên y tế để xảy ra tình trạng nêu trên.

Các cơ sở y tế quán triệt thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong trường hợp người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNelD theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở khám chữa bệnh, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, hạn chế thấp nhất việc phải gửi đề nghị thay thế, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế tuân thủ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực (phần cứng, phần mềm) để thực hiện triển khai ký số file XML xác thực dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số đã được cấp của cơ quan, đơn vị để ký số, xác thực dữ liệu XML theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục