Chien luoc phat trien KTXH 2011-2020: Tang truong GDP dat 5,9% moi nam hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được duy trì ở mức khá cao, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới.

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)