Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN

Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, ngày 9/7/1968, Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi. Ta đã phá tan hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ trên Đường số 9, giải phóng Hướng Hóa.
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 1Chiến sỹ Quân Giải phóng Đường 9 dùng xác máy bay lên thẳng của địch làm bệ tì để bắn máy bay địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 2Máy bay vận tải của Mỹ bị Quân Giải phóng bắn cháy khi liều mạng đỗ xuống sân bay Tà Cơn để tiếp tế cho căn cứ Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 3Căn cứ Khe Sanh sau khi bị Quân Giải phóng Bắc Quảng Trị tấn công, tiêu diệt. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 4Quân Giải phóng Trị Thiên dồn dập trút bão lửa vào căn cứ địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 5Xe tăng, xe bọc thép, xe vận tải quân sự của địch rút chạy rải rác khỏi căn cứ Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 6Căn cứ Khe Sanh của địch sau khi bị Quân giải phóng Bắc Quảng Trị tấn công, phá tan. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 7Quân Giải phóng Trị Thiên phục kích, đánh địch rút chạy khỏi Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 8Xác máy bay Mỹ bị Quân Giải phóng bắn rơi trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 9Một đơn vị mũi nhọn của Quân Giải phóng Quảng Trị đánh chiếm trụ sở chỉ huy của ngụy và khu vực tòa nhà của cố vấn Mỹ tại huyện lị Hướng Hóa. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 10Đồng bào Làng Vây gặp gỡ các chiến sỹ Quân Giải phóng trên đường trở về bản làng, nương rẫy sau khi quê hương được giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 11Sau khi đánh chiếm quận lị Hướng Hóa, các chiến sỹ Quân Giải phóng lợi dụng lô cốt địch để đập tan các đợt phản kích và bắn máy bay địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 12Chiến sỹ Quân Giải phóng lấy thân mình làm giá súng để bắn máy bay địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 13Trụ sở Ban Chỉ huy địa phương quân của ngụy tại quận lị Hướng Hóa sau khi bị Quân Giải phóng Bắc Quảng Trị tấn công, tiêu diệt. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 14Quân Giải phóng dùng súng cối tấn công trong trận đánh chiếm quận lị Hướng Hóa, lập chiến công xuất sắc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 15Tù binh ngụy bị Quân Giải phóng bắt sống tại Làng Vây, ngày 7/2/1968. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 16Căn cứ Mỹ ở Khe Sanh bị Quân Giải phóng pháo kích. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 17Ngày 5/7/1968, những đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ cuối cùng rút khỏi Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 18Căn cứ Mỹ ở Khe Sanh bị Quân Giải phóng pháo kích. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 19Máy bay thả dù tiếp tế cho lính thủy đánh bộ Mỹ đang bị Quân Giải phóng bao vây chặt ở Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 20Lính thủy đánh bộ Mỹ xô nhau chạy đến máy bay trên đường băng ở căn cứ Khe Sanh để tháo chạy. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 21Máy bay lên thẳng và máy bay vận tải của Mỹ đến cứu nguy cho đồng bọn ở Tà Cơn bị Quân Giải phóng bắn tan xác. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 22Xác máy bay Mỹ bị Quân Giải phóng bắn rơi trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 23Quân Giải phóng xung phong, tấn công vào đồn địch ở Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 24Quân Giải phóng vượt đèo cao, suối sâu tiến vào mặt trận Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 25Các chiến sỹ đại đội 8 Quân Qiải phóng Đường 9 dùng súng máy cao xạ chiến đấu với máy bay Mỹ trên điểm cao 689 ở mặt trận Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 26Quân Giải phóng bao vây, bắn rơi máy bay vận tải C130 địch hạ cánh xuống sân bay Tà Cơn để tiếp tế cho căn cứ Khe Sanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN ảnh 27Chiến sỹ Quân Giải phóng Đường 9 dùng xác máy bay lên thẳng của địch làm bệ tì để bắn máy bay địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục