Chính thức bổ sung thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 137/2024/QH15 quy định bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý đô thị...

Thành phố Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Thành phố Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết này quy định bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương.

Nghị quyết nêu rõ Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định áp dụng trên địa bàn: phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án và các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng 100%.

Ngân sách tỉnh Nghệ An được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh; các khoản thu này không dùng để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh.

Về quản lý đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại 1.

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện như trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định việc lấy ý kiến bộ, ngành có liên quan và quyết định việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền.

Về việc thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP), Nghị quyết quy định ngoài các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tỉnh Nghệ An được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao, văn hóa.

Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, thể thao, văn hóa do Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định. Trình tự, thủ tục thực hiện các dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An được xem xét, quyết định việc tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 70% tổng mức đầu tư đối với các dự án PPP có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% tổng mức đầu tư của dự án và phương án tài chính sơ bộ của dự án PPP không bảo đảm khả năng hoàn vốn; các dự án PPP trong lĩnh vực thể thao, văn hóa; các dự án PPP thực hiện trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định cụ thể các nội dung của dự án PPP trong lĩnh vực thể thao, văn hóa tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hợp đồng dự án PPP.

ttxvn_chinh sach dac thu nghe an.jpg
Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch.

Về tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An, Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh được thành lập 3 Ban, bao gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội.

Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh có không quá 2 Phó Chủ tịch và có không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Theo Nghị quyết, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chính phủ ban hành kịp thời văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết này; sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2027; tổng kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2029.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện trong 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục